Lietuvių ir senoji Slavų kalba yra senesnės už Sanskritą, tačiau daugelis tiki, jog mūsų protėviai dar prieš 2000 metų buvo laukiniai, neturintys išreikštos kultūros. Tačiau juk Vedose ir DAO tekstuose parašyta:
"Iš šiaurės atėjo Baltieji žmonės, kurie padovanojo mums Žinias, apie pasaulio Tvarmę"
Jei mūsų protėvių kalba senesnė už Vedų kalbą, vadinasi yra Vedos, kurios senesnės už Indijos išminčiams perduotas Vedas. Vadinasi reikia atmerkti dvasios akis ir pamatyti.
http://pasakusuduva.blogspot.com/p/blog-page_4.html

MALDOS Į SENUOSIUS LIETUVIŲ IR PRŪSŲ DIEVUS XIV–XVII a. RAŠYTINIUOSE ŠALTINIUOSE